Impressive Selection for any Occasion

จันทร์หอม > TH4192  ข้าวผัดสับปะรด
รหัส
TH4192
ชื่ออาหาร
ข้าวผัดสับปะรด
ส่วนประกอบ
ราคา
70 บาท
จำนวนที่สั่ง
 ชุด
หมายเหตุ
 

รายการอาหารที่น่าสนใจ