Impressive Selection for any Occasion

ส้มตำโซลาว > TH57  ไข่เจียวหมูสับ
รหัส
TH57
ชื่ออาหาร
ไข่เจียวหมูสับ
ส่วนประกอบ
ราคา
70 บาท
จำนวนที่สั่ง
 ชุด
หมายเหตุ
 

รายการอาหารที่น่าสนใจ