Impressive Selection for any Occasion

ร้านท่าจีนชมจันทร์ > TH290934  ผัดฉ่าทะเลรวม ( กุ้ง,ปลา,หมึก )
รหัส
TH290934
ชื่ออาหาร
ผัดฉ่าทะเลรวม ( กุ้ง,ปลา,หมึก )
ส่วนประกอบ
ราคา
335 บาท
จำนวนที่สั่ง
 ชุด
หมายเหตุ
 

รายการอาหารที่น่าสนใจ