Impressive Selection for any Occasion

ร้านท่าจีนชมจันทร์ > TH290942  ทะเลเผา (กุ้ง,หอยแมลงภู่,หมึก)
รหัส
TH290942
ชื่ออาหาร
ทะเลเผา (กุ้ง,หอยแมลงภู่,หมึก)
ส่วนประกอบ
ราคา
450 บาท
จำนวนที่สั่ง
 ชุด
หมายเหตุ
 

รายการอาหารที่น่าสนใจ